Å eksponere seg for sot og røykgasser kan gi en negativ helseeffekt, spesielt for sårbare grupper, ifølge Astma- og allergiforbundet. De har tidligere advart astmatikere mot å tenne stearinlys inne.

TV 2 hjelper deg har testet hvordan inneklimaet påvirkes av å tenne og slukke lys, med hjelp fra Kolbjørn Mohn Jenssen fra Mycoteam.

Fem forskjellige typer lys er testet: Telys med plast, telys med aluminium, kubbelys, høye lys og høye svanemerkede lys.

– Hvert femte minutt så registrerer vi alle partikler. En time etter tenning så slukker vi lysene og så lar vi det gå en halvtime, og så sjokklufter vi ut hele leiligheten, forklarer Jenssen.

Ti lys av hver type tennes på i leiligheten. Nivåene av sotpartikler i luften inne i leiligheten bør ikke i snitt overstige nivåene som ble målt ute før testen ble satt i gang, hvilket var 50-60 mikrogram per kubikkmeter.

Hver type lys fikk brenne i en time. Etter at de var slukket, ble det sjokkluftet i leiligheten. Svevestøv og mindre partikler er målt, altså PM 10-nivåer og PM 2,5-nivåer. Disse har dokumentet negativ helseeffekt.

– Skyhøye verdier

Jenssen i Mycoteam har studert målingene, og man ser tydelig når lysene ble tent på og slukket.

– Vi ser tydelig lystenningene og når vi slukket dem. Og her er det skyhøye verdier, sier Jenssen til TV 2 hjelper deg.

Dette er resultatet:

  • Når lysene slukkes forurenser de svært mye – i en kort periode. Målingene under er toppnivået når lysene slukkes. Oppgitte målinger er toppnivået av PM 10-målingene, altså målinger av svevestøv.
  • Telys med plast slapp ut minst sotpartikler, 70-80 mikrogram/m3
  • Telys med aluminium, cirka 400 mikrogram/m3
  • Kubbelys, cirka 230 mikrogram/m3
  • Høye lys, cirka 480 mikrogram/m3
  • Høye svanemerkede lys, cirka 900 mikrogram/m3
  • De høyeste resultatene kan sammenlignes med gjennomsnittsmålingene i verdens mest forurensede storbyer.
  • Lysene ble slukket ved blåsing med munn. Det er ikke anbefalt av ekspertene, Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam, Miljømerking og Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet, som anbefaler at man slukker med en hette eller en klemme. Da reduseres utslippene av sotpartikler dramatisk.

 

Mener lysene soter lite

Til TV 2 hjelper deg sier fagrådgiver i Miljømerking som har ansvaret for Svanemerket, Kristian Kruse, at de anbefaler å bruke svanemerkede lys, fordi de er testet og standardisert, «og det er de beste i markedet, dokumentert».

– Svanemerkede lys oppfyller krav til inngående stoffer i råvarene, krav til hva veken er laget av og hva den kan inneholde, krav til sotindeks som sikrer lav forurensning i hele lysets brenntid samt kvalitetskrav. Krav som omfatter testing skal utføres av uavhengig testlaboratorium som følger anerkjente internasjonale teststandarder, sier Kruse til oss.

– Alle de svanemerkede lysene er gode valg og har dokumentert at de har lav miljøbelastning, inkludert lite soting, sier Kruse.

– Svanemerkets krav til soting sier at den gjennomsnittlige sotindeksen av tre tester utført etter en europeisk standard ikke skal overstige 1,0 per time. Testresultatene for 21 testede svanemerkede lys viser en sotindeks på mindre enn 1,0 pr time og 20 av lysens ligger under 0,3 pr time. Dette viser helt klart at lysene avgir lite sot, sier Kruse.

Kruse reagerer på at TV 2 hjelper deg sin reportasje kun er basert på en måling, og mener det ikke er brukt en anerkjent metode for å vurdere soting/partikler fra levende lys.

– Det er kun målt på svevestøv på 10 mikrometer og ikke ultrafine partikler som det kommer mye mer av fra levende lys. Målingen gir ikke et korrekt bilde av forurensning fordi man da risikerer å måle andre partikler fra andre kilder enn levende lys. For eksempel er det i måleperioden foretatt matlaging.  Adferden og aktiviteten i måleområdet har også stor betydning for måleresultatet. Det er godt kjent at partikkelkonsentrasjonen øker betydelig ved utblåsing av lys for en kort tidsperiode, men det er den gjennomsnittlige belastningen over lysets brenntid som er av størst betydning.