– En stor del av de klager og erstatningskrav som rettes mot meglere er basert på at megler har brutt sin plikt til å gi alle relevante opplysninger om eiendommen som skal selges. Det er ofte slik at opplysningen som gis ikke er direkte feil, men at den ikke er formidlet på en måte som interessenter på eiendommen forstår. Det handler derfor noen ganger om at meglerne ikke trekker ut riktige opplysninger av den informasjonen de innhenter om eiendommen, sier advokat Rønnaug Ringstad.aringstadrett

Hun holder blant annet kurs som en del av Norges Eiendomsmeglerforbunds kurstilbud, og tar sikte på å forebygge erstatningskrav og klager mot eiendomsmeglere.

Fører til tvist

Kurset er basert på erfaringer fra saker hun håndterte gjennom mange år som advokat i Tryg Forsikring. De leverer forsikringsordninger til mange meglerforetak, og man kan derfor trekke ut typer av feil megler gjør som går igjen.

– Et område som går igjen er opplysninger om rettigheter og plikter som hviler på eiendommen. Det kan være innholdet i en gammel veirett eller ferdselsrett som kan by på problemer å forstå også for en faglært jurist. Videre ser man en del saker som gjelder mangelfull informasjon i forbindelse med kommunale opplysninger som innhentes; typisk ferdigattest, sier hun.

– Hva fører slike feil til?

– Feil eller mangelfull informasjon om eiendommen på disse områdene kan ofte føre til tvist mellom kjøper og selger, og på bakgrunn av meglere profesjonsansvar kan begge disse også rette krav mot megler.

– Er dette noe megler unnlater å informere om med viten?

– Nei, dette er ikke feil megler bevisst begår. De gjør sitt beste for å unngå feil, men som vi alle vet; vi mennesker gjør feil av og til.

-Og så er det viktig å få med at det også blir fremmet en del krav mot meglerne som ikke er berettiget også, sier Ringstad.

Få alt skriftlig

– Har du eksempler på tilfeller der det er utfordringer rundt det som blir kommunisert?

– La oss si at det skal bygges balkonger i en bygård, så svarer megler en interessent at prosessen ikke er ferdig, men at det i samme område er vanlig at det er rundt 5 til 7 kvadratmeter dersom alt ligger til rette for det. Så viser det seg at man bare får bygge balkong på 2,7 kvm. Kanskje har kjøperen tatt meglerens utsagn for god fisk, og så har man plutselig en tvist.

– Hva bør megleren gjøre i slike situasjoner for å unngå at slikt oppstår?

– Sende en e-post eller en sms til den som er interessent, vise til deres samtale – og gjenta det skriftlig. Da blir aldri dette et problem, sier hun.

Advokaten har nemlig noen tips til meglere for at de skal unngå å havne i disse situasjonene.

– Et råd til meglerne på disse punktene kan være å stoppe litt opp og gjøre nærmere undersøkelser, evt søke råd dersom de er i tvil. I tillegg vil det kunne være lurt å bekrefte ting man opplyser muntlig skriftlig i etterkant. En e-post eller sms. På den måten vil man kunne unngå en situasjon hvor ord står mot ord og hvor megler som den profesjonelle part ofte har en oppfordring om å sikre notoritet med hensyn til hva som er blitt opplyst.

Hun sier at det gjelder å ha gode rutiner for kontorarbeid og korrektur.

– Det kan også være mer banale ting som skrivefeil. Det står gjerne at husleien er på 780 kroner, så viser det seg at et totall er falt bort, og at det reelle er 2780 kroner. Da får megler fort skylden, men her må også selger være bevisst. Det er de som godkjenner papirene, sier hun.

Bedring

Ringstad sier at de er en del av dissse sakene som må håndteres, men påpeker at det ikke bare har  sammenheng med at meglerbransjen gjør mer feil. Hun sier at forbrukerne er også er blitt mer bevisst på hva de kan kreve, og at det er en trend i hele samfunnet at dersom det er noe, så skal noen unngjelde.

– Jeg har håndtert eiendomsmeglersaker i 12 år og det er en betydelig forbedring i kvalitet og bevisstgjøring rundt kvalitetdet har skjedd mye i bransjen i denne perioden og det jobbes kontinuerlig ned kompetanse og kvalitet. Jeg vil derfor gjerne gi ros til bransjen for dette arbeidet. Bransjen er opptatt av å levere kvalitet og det er også derfor disse kursene holdes.