Boliglån for unge har så langt vært for dem under 34 år. Nå hever én bank aldersgrensen.

– I dag skjer alt senere i livet enn tidligere. Derfor hever vi den øvre aldersgrensen for når Boliglån for unge kan tas opp, sier Kristin Nøkleby Holth, kommunikasjonssjef i Storebrand Bank.

40 er de nye 34

– Jasså, så 40-åringene er den nye vinen, sier Lars Ove Breivik, informasjonssjef i Sparebanken Vest, når Bonansa ringer for å høre om også de akter å heve aldersgrensen.

– Gjennomsnittalderen for når folk kjøper sin første bolig, har krøpet oppover. Men vi forholder oss til 18-34 foreløpig. Det er likevel ikke usannsynlig at vi kommer til å heve grensen, sier han.

– Vi har ingen umiddelbare planer om å gjøre det samme. Vår erfaring er at de mellom 34 og 40 er mer opptatt av en god bank og gode renter, enn å bli kalt ungdom. Det er en grunn til at ungdomslånetlånet går til 34. Det ligger noe lavere i pris, men et lån er jo uansett et individuelt produkt. Vi gjør en vurdering av hver lånetager, sier informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld.

Unge hele livet

Skandiabanken har en annen tilnærming:

– Hos oss er alle unge hele livet. Her diskriminerer vi ikke på alder. Alle får den samme gode renten hele livet, sier mediekontakt Leif-Kjartan Bjørsvik.

Skandiabanken gir den samme renten til alle.

– Hos oss handler det utelukkende om hvor mye du låner og hvor innenfor. Det skal være enkelt og kundene skal være sikker på at de får den renten de fortjener uten å måtte navigere rundt. Hos oss er det viktig at kundene har frihet til å velge, til å komme og gå, sier Bjørsvik.

Unge er attraktive

Han mener det er to grunner til at bankene er opptatt av de unge.

– Det kreves mindre egenkapital bak lån til unge, men den sterkeste motivasjonen er å få folk inn så ung som mulig, for da blir de ofte værende.

Ifølge Norsk Finansbarometer 2015 har syv av ti vært kunder i den samme banken i ti år eller mer. Denne andelen har vært svakt økende de to siste årene.

– Unge mennesker har ikke “giftet seg” med banken sin ennå, slik mange nordmenn i praksis gjør. De er fortsatt på dater’n. Det er smart og noe alle bankkunder bør være, sier Holth.

Først i Norge

Nå er Storebrand først i Norge ute med å heve øvre aldersgrense for boliglån for unge. Mens du tidligere måtte være under 34 år for å få den gunstige boliglånsrenten, kan nå kunder til og med 40 år få slike betingelser hos dem.

– 40-åringer er i en annen fase i livet nå enn de var for noen tiår tilbake. Mange 34-åringer har bare noen få år bak seg i arbeidslivet og er langt fra ferdige med å bygge seg opp økonomisk, sier Holth.

Breivik hos DNB er forsåvidt enig.

– Folk er gjerne ferdig utdannet i begynnelsen av 30-årene. Vi ser at folk kjøper bolig mens de er under utdanning, samtidig som de jobber og får hjelp av foreldrene, sier han.

– Innta markedet!

Anbefalingen er å komme seg ut i boligmarkedet så tidlig som mulig.

– Nå er jo renten historisk lav, og det isolert sett er bra for alle. Men det medfører jo at prisene stiger. Vi anbefaler folk å komme seg inn på boligmarkedet, for da betaler man til seg selv, sier Breivik.

– Men hvis de drøyer til etter at de er 34 år, er det ingen bønn hos dere?

– Vi vurderer det fortløpende, sier han.

– Med dagens høye boligpriser er det få som anser sin første bolig som sin siste, og de fleste oppgraderer boligen i takt med bedring i økonomien og familieforøkelse. Dermed kan dagens 40-åringer få en økonomi som ligner mer på økonomien til tidligere tiders trettiåringer, sier Holth hos Storebrand.