FAKTA
Tall fra Norges eiendomsmeglerforbund viser at de har 277 registrerte medlemmer i Hordaland og Sogn og Fjordane. Av disse er 174 menn, og 103 (37,2 prosent) kvinner. På listen over de 30 meglerne som tjener mest er kun tre kvinner (10 prosent).

I Hordaland og Sogn og Fjordane er rundt 40 prosent av meglerne kvinner.

På listen over de 30 meglerne som tjener mest er det likevel kun 3 kvinner, altså 10 prosent.

Hvorfor er det slik?

– Det er jo slik at de som tjener mest ofte også har eierandeler, og litt av svaret kan være at flere av disse er menn, sier Jard Berg.

Ikke overrasket

jardbergrett

ARKIVFOTO, KROGSVEEN

Berg er eiendomsmegler for Krogsveen og leder for lokalforeningen til Norges eiendomsforbund. Han er ikke veldig overrasket over at det er så få kvinner på inntektstoppen.

– Jeg er kanskje litt overrasket over at det kun er tre inne på listen, men noen bombe er det ikke, sier han.

Skal du tjene mye som eiendomsmegler må du som oftest jobbe veldig mye.

– Dette med at det er så få kvinner på toppen av listen kan jo også henge sammen med at kvinner har mer ansvar for familie og at de derfor ikke jobber like mange timer. Inntrykket mitt er også at det er flere kvinnelige meglere som jobber i andre deler av foretakene. Innenfor områder som oppgjør og saksbehandling, sier han.

Vibeke Stavenes er daglig leder i Proaktiv, og er nummer to på listen over dem som tjener mest. Hun er ikke uenig med Berg.

– Min erfaring er at det er flere menn som er opptatt av å konkurrere og er villige til å betale prisen det er. Man må gjerne velge bort en del andre ting som trening, fritid med venner og familie dersom man skal ha både den høyeste kvaliteten og et stort volum. De fleste er jo flinke til å få til litt av alt, men menn er ofte sterkere preget av harde verdier, sier Stavenes.

Det betyr ikke at menn er bedre meglere.

– Jeg er hundre prosent sikker på at den meglerfaglige delen, kvaliteten i gjennomføringen og engasjementet er minst like høyt hos de fleste jenter som menn, kanskje regelen er at de faktisk leverer enda litt mer. De velger normalt bare å jobbe for litt færre slik at de er sikre på at de leverer med den beste kvaliteten. Vi har noen fantastiske jenter hos oss, de er garantert blant landets beste meglere – men de spiller ikke alle kampene, og er nok mer opptatt av kvalitet enn volum. Det kommer kundene til gode da de har mer tid til hver enkelt.

– Menn har ofte større porteføljer

Vibeke

ARKIVFOTO

Stavenes sier at menn og kvinner  naturligvis har lik lønnsavtale slik at mulighetene er like.

– Fartstid, effektivitet, teft, arbeidsmengde og engasjement skiller noe, men det er liten forskjell på lønn på de beste enten de er kvinner eller menn. Så er det selvsagt noen unntak, disse som er helt ekstreme og som tenker og jobber eiendom hele døgnet, hver dag i uken hele året, sier hun.

Hun forteller at menn ofte har større porteføljer, men påpeker at det er viktig å skille klart mellom kvalitet og kvantitet.

– Det er de færreste, men noen er det, som klarer begge deler. Enten det er menn eller kvinner så er det slurv og unødvendig risiko eksempelvis å sende fullmektige på visningene, å la andre håndtere budrunder – eller å ha så mange eiendommer og kunder at man ikke får tid til å levere skreddersøm til hver enkelt, sier hun.

– Man skal sette av nok tid til alle slik at vi leverer trygt og effektivt etter en plan som skal gi hver og enkelt den beste sluttprisen. Vi registrerer at ikke alle følger samme filosofien og det virker som at menn er mer villige til å sette bort ansvar enn kvinner i bytte mot større portefølje og  inntjening.  Vi ville aldri satt bort viktige arbeidsoppgaver for å ta inn flere kunder som gir mindre tid og engasjement til hver enkelt.

– Må passe på seg selv

Berg sier at det ikke er mange meglere som tjener like mye som dem som er inne på denne listen, at dette kun gjelder et fåtall.

At meglere jobber 90-timersuker tror ikke han varer særlig lenge.

– De fleste tjener ikke så mye som dem på denne listen. Man kan stå på noen år, så må man passe på seg selv. Å jobbe så mye kan vare en periode, men ikke mer.

Navn Inntekt Formue Skatt
Tore Kenneth Aadland 7 101 556 35 717 912 2 739 624
Vibeke Stavenes 4 142 780 30 926 241 1 674 878
Tom Jørgensen 3 942 596 2 812 980 1 381 732
Christer Rødland Vikebø 3 689 121 0 1 287 144
Roger Andre Glesnes 2 848 859 0 1 314 218
Thomas Bull Wingaard 2 705 407 0 1 250 577
Fredrik Berner Tøsdal 2 450 608 0 1 172 495
Rune Hansen 2 310 499 1 145 342 1 031 600
Leif Kristian Garvik 2 176 943 0 978 603
Fredrik Søreide 1 846 310 0 887 899
Sveinung Minde 1 842 617 2 470 145 833 529
Tommy Kaland 1 793 122 0 854 742
Stine Larsen Sandvik 1 730 211 0 787 844
Stian Grøtte 1 727 533 0 713 717
Thor Kristian Johannessen 1 692 463 0 752 002
Dag Jonny Johannessen 1 501 587 0 670 750
Petter Krantz 1 416 322 8 422 132 640 758
Trude Gunnlaugsson-Gravdal 1 380 703 0 618 404
Jørn Tage Hereide 1 362 306 998 985 588 157
Asbjørn Myrstøl 1 356 146 0 515 872
Trond Lorentzen 1 321 804 239 240 537 937
Sivert Erling Severinsen 1 301 558 0 565 807
Martin Raknes 1 203 562 341 483 521 111
Chris Andre Skorjanc 1 165 099 0 461 660
Hugo Førde 1 158 216 0 587 189
Tor Arne Tolo Fostervold 1 134 546 0 489 476
Kurt Fridtjof Buck 1 130 241 0 499 057
Gerhard Jarle Lygre 1 082 101 0 455 321
Stein Herland 861 026 7 236 151 443 657
Johannes Austefjord 579 966 0 238 982

NB! Listen er utarbeidet av BT og er ikke nødvendigvis komplett.
Listen ble første gang publisert i oktober 2014 i forbindelse med skattelistene.