Har håndverkeren din merker som sier at han har en viss kompetanse?

Ta en ekstra sjekk. Flere påstår nemlig å ha en kompetanse de ikke har.

I september 2014 ble derfor kompetansesjekk.no lansert. Dette er et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Fagrådet for våtrom (FFV) og Mesterbrev.

– Vi ønsker å bevisstgjøre forbrukeren på at de må sjekke om håndverkerne har den kompetansen de utgir seg for å ha. Finner de dem ikke i våre lister kan de melde fra om dem til oss, sier Roger Nyborg, informasjonsansvarlig i Mesterbrev.

Kan straffes med bøter

rogerkompetansesjekkrett

MERKENE BLIR MISBRUKT: – Om det skyldes uvitenhet eller bevisst handling skal jeg ikke spekulere i, men forbrukere anser merkene som et kvalitetsstempel, og da finner noen det så attraktivt at de velger å bruke dem urettmessig, sier Roger Nyborg i Mesterbrev. I september lanserte de en nettside som skal hjelpe forbrukerne. FOTO: Privat

De jobber aktivt mot ulovlig bruk av mestermerket og mestertittelen.

– Noen personer og bedrifter tar dessverre i bruk disse merkene uten gyldig mesterbrev. Den som urettmessig benytter logoen eller tittelen kan i følge loven straffes med bøter, forklarer Nyborg.

– Hvorfor velger aktører å benytte seg av merker de ikke har rett til å bruke?

– Nei, si det. Om det skyldes uvitenhet eller bevisst handling skal jeg ikke spekulere i, men forbrukere anser merkene som et kvalitetsstempel, og da finner noen det så attraktivt at de velger å bruke dem urettmessig. Dessverre er det også slik at ikke alle ikke forstår at det er kompetanse og ulike krav som ligger bak for å kunne bruke merkene, sier han.

Vil hjelpe forbrukerne

Nettsiden deres er allerede godt besøkt.

– Har dere egeninteresse i dette?

– Nei, dette er kun for å hjelpe forbrukere i å være bevisste på å sjekke om håndverkere har den kompetansen de sier de har. Å hjelpe dem med å være “føre var.”

Du kan fortsatt sjekke om en håndverker har mesterbrev via Mesterbrev sine nettsider, men nå har de altså gått sammen med FFV og DiBK om en felles nettside også.

– Vi så at i stort sett alle misbruktilfeller ble disse merkene misbrukt sammen. Derfor tok vi et felles initiativ for å forhindre misbruk av våre merker. På vår felles nettside kan du gjøre oppslag mot tre ulike databaser. Ved å benytte denne siden har forbrukerne kun ett sted å forholde seg til i stedet for tre forskjellige sider. Hensikten er å gjøre det enklere for forbrukerne å sjekke om håndverkeren er den han utgir seg for å være, sier Nyborg.

Fakta:

  • Et foretak kan bruke mestertittel og mestermerke hvis bedriften har ansatt én eller flere mestere med gyldig mesterbrev som har knyttet sitt mesterbrev til foretaket. Det er et krav at minst én av mesterne må være ansatt som faglig leder i minst 50 % stilling. Gyldig mesterbrev vil si at man har fått innvilget mesterbrev i et mesterfag, og at årsavgiften for inneværende år er betalt. For innehaver av et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er forutsetningen at vedkommende kan fungere som faglig leder i minst 50 % stilling på samme måte som en fast ansatt faglig leder.
  • For å søke om mesterbrev kreves det at en har fag-/svennebrev i et av mesterfagene, mesterutdanning eller tilsvarende samt tilstrekkelig praksis i faget. Når man oppfyller kravene mht utdanning og praksis kan man søke om mesterbrev, det er ikke noe man får automatisk.
  • Godkjent våtromsbedrift er en ordning etablert av Fagrådet for våtrom (FFV) for å sikre at våtrom bygges eller rehabiliteres på best mulig måte. Ordningen baserer seg på FFVs utdanning i Byggebransjens Våtromsnorm (BVN), som er et verktøy for både å planlegge og bygge våtrom. Man må bestå en egen eksamen og søke spesielt for å kunne kalle seg Godkjent Våtromsbedrift.
  • Når håndverkeren har sentral godkjenning, vet du at bedriften har kompetanse, erfaring, gjennomføringsevne og systemer som er tilpasset bedriftens aktiviteter i byggenæringen. Sentral godkjenning er en frivillig ordning for foretak som søker kommunen om ansvarsrett i byggesaker som krever søknadsplikt. Direktoratet for byggkvalitet driver ordningen med sentral godkjenning.