Boligstatistikk for januar 2015 ble lagt frem på en pressekonferanse i regi av Boligprodusentenes forening i Næringslivets hus i Oslo fredag.

– Tallene er veldig gode i forhold til i fjor på denne tiden. Da var det begredelig. Etter en jevn nedgang over tid er både den langsiktige og kortsiktige utviklingen mye bedre, sier administrerende direktør Per Jæger hos Boligprodusentene.

Det er salg av leiligheter som øker mest. Målt mot januar 2014 er det en fremgang på hele 75 prosent.

– Eneboliger ligger flatt, men småhus har tatt seg opp, sier Jæger.

Den totale fremgangen fra januar 2014 er på 41 prosent.

Bygger for lite

Samtidig som salget tar seg opp, bygges det stadig altfor lite boliger i Norge. Her er det storbyene som er verstingene. Boligbehovet målt opp mot årstakten for boligbygging per januar 2015, er stor i Hordaland. Her er det kun Oslo-gryten som er verre, der er behovet for flere boliger er aller størst.

– Vi tror dette vil ta seg opp når vi har et så godt salg. Men vi har behov for 37.000 nye boliger, og har fortsatt ikke fått opp takten i forhold til befolkningsveksten.

Per januar er fasiten bare 1500, så det er mye igjen.

– Markedet klarer ikke å dekke forsyningsbehovet, sier Jæger.

For lite i Hordaland

– Hordaland har for lite boliger. Her må det kraftigere lut til for å få til god nok boligvekst. Da må man ta hensyn til at man ikke må komme med nye krav og nye måter å gjøre ting på. Fra kommunal side må vi lete etter tiltak som gjør at man kan bygge billigere. Hittil har vi sett lite til det, både fra denne og den forrige regjeringen.

– Da man fikk Bybanen i Bergen, fikk man boligbygging langs traseen. Slik må man fortsette å tilrettelegge for boligbygging. Det er dette som bør være den store saken for alle politikere akkurat nå, men det er det ikke, sier Jæger, som gir et komplisert regelverk skylden for treneringen.

Krass kritikk

Også konkurransetilsynet har kommet med kritikk av regelverket som boligutviklere må forholde seg til generelt, og plan- og bygningsloven spesielt.

– De har analysert boligmarkedet og går kraftig til angrep på hvordan kommunene utøver reguleringsmyndighet, sier Jæger.

”Konkurransetilsynet stiller spørsmål ved om reguleringene i tilstrekkelig grad avveier lovgiverens intensjon opp mot hensynet til konkurransen og i siste instans boligkjøpernes interesser. Dersom regelverket går lenger enn det som er nødvendig, vil dette kunne være en hindring for tilstrekkelig og variert boligbygging,” heter det i uttalelsen.

– Husk på at det alltid er boligkjøperen som tar kostnaden, understreker Jæger.

Høyere hus

Også han har høyt fokus på prosessene knyttet til byggetillatelser.

– Det vil alltid være naboer som er uenige, men ting må ikke ta så lang tid som det gjør nå. Alle må erkjenne at vi skal få høyere hus blant oss. Vi blir flere hvert år. Hvis ikke tempoet justeres i takt med behovet, fører det til at vi får en utvikling med for høye boligpriser, sier han.