Flere familier i borettslaget i Liejordet i Drammen spleiset på en trampoline. Nå har styret satt ned foten, skriver Drammens Tidende (dt.no).

Trebarnsmoren Sanela Mujic er en av dem som var med å spleise på trampolinen.

Hun ba styret om tillatelse til å sette opp trampolinen, men styret avslo. Mujic klaget, og i en samtale med styreleder skal hun ha fått lov til å kjøpe trampoline. Men den måtte ryddes bort etter bruk, ifølge dt.no.

Nå har Mujic fått et brev fra borettslagets advokat som informerer om at trampolinen må fjernes. Fjernes ikke trampolinen kan hun «i ytterste konsekvens pålegges å selge sin andel».

– Jeg gråt og ble veldig lei meg. Det brevet såret meg, sier Mujic til dt.no.

– Godkjente en liten trampoline

Styret viser til at trampolinen er en sikkerhetsrisiko.

– Vi godkjente en liten trampoline som kunne tas med inn når den ikke var i bruk, aldri en stor en, sier borettslagets styreleder, Ronny Thiis Thorstensen til dt.no.

Borettslagets advokat, Kristin Andersen Aasgaard, sier at punktet om tvangssalg er ren orientering, og at det kun er i ytterste konsekvens.

Tror ikke det ender med tvangssalg

– Jeg har ikke noe tro på at dette ender med tvangssalg.

Det sier ekspert på boligrett og fast eiendom Dag Stadheim, advokat i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius DA til oss.

– For at borettslagets styre kan gå til skritt som tvangssalg må den enkelte ha vesentlig misligholdt sine forpliktelser på en slik måte at domstolen må komme til at vedkommende ikke lenger skal være berettiget til å eie en andel i borettslaget. Dette må måles mot andre alternative og mindre inngripende tiltak som tilfredsstiller borettslagets formål, sier Stadheim.

Man kan kreve at trampolinen skal fjernes, og hvis det ikke etterfølges kan man gå til domstolene for å få en dom.

Dette kan borettslaget gjøre

Hvis forseelsen er av en så alvorlig art at man ikke bare kan angripe tiltaket, må man gå på andelseieren.

Da må man først få vedkommende til å frivillig selge, og så eventuelt gå til tvang.

Men er denne saken så alvorlig at man kan gå til tvangssalg? Det tviler Stadheim på.

– Hvis styret og generalforsamlingen har truffet et gyldig vedtak som blir brutt, så vil mest sannsynlig borettslaget få medhold i at trampolinen skal fjernes. Å treffe beslutning om tvangssalg vil ta mye tid og være veldig kostbart, sier han.

– Trampolinen er etablert på borettslagets fellesareal. Hvis den ikke fjernes i løpet av fristen ville jeg fjernet den og satt den på et lager. Og så gitt beskjed om at kostnaden for lagring står på eieren. Det er også en mulig løsning, sier Stadheim.