Ariel Hellesøy (24) studerer eiendomsmegling på BI, og i forbindelse med en hjemmeeksamen har han og flere medstudenter avdekket mange feil og mangler i flere salgsoppgaver.

– I hovedoppgaven skal vi finne et salgsobjekt, denne gang en borettslagsleilighet. Så skal vi gjennomgå lover og regler, og se om vi finner feil, forklarer Hellesøy.

– Og hvordan er det?

– Det er urovekkende mange feil. Vi er sjokkert over at det er så mye feil, sier han.

– Det er vanvittig mye

ariel

UROVEKKENDE: Eiendomsmeglerstudent Ariel Hellesøy er overrasket over hvor mange feil og mangler det er i salgsoppgaver rundt omkring. FOTO: Elisabeth de Lange Gjesdal

Hellesøy sier at han ikke vet om feilene gjøres bevisst, men at han og flere medstudenter er svært overrasket over funnene.

– Han ene i klassen fant et advokatfirma som drev med boligsalg, så viste det seg at de ikke hadde konsesjon til å drive med det. Da han snakket med Finanstilsynet sa de at de ville ta det videre, hevder studenten.

24-åringen forteller at flere mangler oppstilling av kostnader, at noen bruker gamle ligningsverdier heller enn det nyeste, og at det enkelte steder mangler ferdigattest.

– Noen oppgir heller ikke ansvarlig megler. Vi kunne ikke ta med alle feilene, vi skulle holde oss innenfor 25 sider. Det er vanvittig mye, og dette er kun én av oppgavene. Alle BI-skolene har fått samme oppgave, sier han.

– Forundrer meg ikke

– Vi finner det så lett, og det er rart, for det står jo svart på hvitt hva som må med. Dette burde meglerne vite, sier han.

– Er dette med på å gi bransjen et dårlig rykte?

– Uten tvil. De spiller kanskje på at folk ikke vet hva de har krav på å vite. Dette er lett å endre, det er bare til å gjøre det ordentlig. Å følge loven, bransjenormen og eiendomsmeglerforskriftene.

At studentene skal analysere salgsoppgavene mot gjeldene regelverk. er ikke nytt.

– At det er feil og mangler forundrer meg ikke. Dette har vi opplevd ved tidligere eksamensoppgaver også, sier Paul Henning Fjeldheim, førstelektor og kursansvarlig ved BI.

Fjeldheim sier at han ikke vet hva studentene har funnet ennå, fordi han ikke har gått gjennom oppgavene – men at det tidligere år har vist seg å være en del feil.

– Vi har tidligere funnet en del mangelfulle salgsoppgaver. Unøyaktige og upresise. Vi valgte derfor tilsvarende oppgave i år, for å se om de klarer å oppfylle disse kravene. Hvor alvorlige feil studentene avdekker vet jeg ikke ennå, men at det er ting som ikke er som det skal være – overrasker meg ikke.

Vil gjøre kvaliteten bedre

Ved å gi dem denne oppgaven håper han å gjøre dem mer bevisst når de selv skal ut i bransjen.

– Det handler om å bygge kunnskap, om å gjøre kvaliteten bedre. Mange av studentene synes disse oppgavene virker vanskelig når de får dem, overraskelsen er derfor stor når de ser at det ikke er vanskelig å finne feil. Forhåpentlig vil de ønske å være bedre enn det.

– Dette er unødvendige feil, og dette burde meglerne klare. I lovens paragraf 6.7 står den en liste, det er bare til å huke av på den. Det burde være ganske enkelt.

Men det er ikke bare eiendomsmeglere som selger hus.

– Det virker som om studentene synes det er enklere å finne mangler hos advokater, og at mange av feilene er her.

– Er det flere feil fra små steder?

– Det behøver det ikke å være. I fjor var det mange studenter som hang seg opp i en salgsoppgave fra en megler i Bærum. Det kan være fra hvor som helst, men det er ofte slik at selve foretaket ikke er så stort, sier han, og påpeker at de ikke har statistikk på det – og at det kun er basert på eksamensoppgavene de får.