– Det er de store lokomotivene Oslo og Bergen, som har en 12-månedersvekst på over 10 prosent, som driver boligmarkedet. Oslo og Bergen har riktignok hatt en mer moderat prisutvikling i mars. Det er en helt annen balanse nå enn det var tidligere. Det er mange som må ha flere visninger og mange som ikke får bud, sier Christian V. Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Boligmarkedet preges av svært høy aktivitet. Vi ser likevel en trend med mer moderat prisutvikling.

– Snittet for omsetningstid i Bergen er nå 13 dager, mot 34 på landsbasis. Snittet i Oslo er 15 dager. Enkelte steder tar det over 100 dager.

Rekordomsetning

– Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en mars måned, og med solid margin registrerer vi en rekordomsetning av bruktboliger så langt i 2015. Etterspørselen etter bolig, spesielt i storbyene, er svært stor, mens markedene i de fleste andre regionene i landet er mer balansert, sier Dreyer.

Det viser også denne tabellen, der Arna og Åsane topper i Norge på formidlingstid. Fyllingen og Laksevåg er på tredjeplass. Bergen totalt er på syvende.

Saken fortsetter under tabellen.

Gjennomsnittlig formidlingstid
B1 Arna og Åsane 9
O11 Stovner 9
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 10
O10 Grorud 10
O13 Østensjø 10
Bergen 10
O9 Bjerke 10
B3 Fana og Ytrebygda 11
Hordaland 11
O12 Alna 11
O14 Nordstrand 11
O3 Sagene 11
O2 Grünerløkka 11
B2 Bergenhus og Årstad 11
O7 Vestre Aker 12
Nedre Romerike 12
Oslo 12
Vestfold utenom Tønsb, Sandefj, Larvik 12
O5 Frogner 12
O8 Nordre Aker 13
O6 Ullern 13
Follo 13
T1 Sentrum og Byåsen 14
Moss 14
O1 Gamle Oslo 14
Akershus 15
Bærum 16
O4 St.Hanshaugen 16
Øvre Romerike 16
Tromsø 17
Buskerud utenom Drammen 18
Buskerud 18
T2 Strindheim og Nardo 19
Drammen 19
Troms 20
Haugesund 20
Bodø 20
Trondheim 20
Hamar 20
Sør-Trøndelag 20
Hedmark 21
Hedmark utenom Hamar 21
O15 Søndre Nordstrand 21
Norge 22
Hordaland utenom Bergen 23
Østfold 26
Resten av Østfold 26
Fredrikstad 26
Sandnes 27
Sør-Trøndelag utenom Trondheim 28
Troms utenom Trømsø 30
Sarpsborg 32
T3 Saupstad og Heimdal 35
Lillehammer 35
Oppland 36
Oppland utenom Lillehammer 36
Nordland 37
Rogaland utenom Stav, Sand, Haug 37
Ålesund 38
Skien 39
Møre & Romsdal 40
Møre og Romsdal utenom Ålesund 41
Kristiansand 41
Rogaland 42
Vestfold 47
Sandefjord 47
Vest-Agder 49
Stavanger 49
Telemark 50
Nord-Trøndelag 53
Nordland utenom Bodø 56
Porsgrunn 59
Tønsberg 62
Larvik 75
Telemark utenom Skien, Porsgr 77
Finnmark 88
Aust-Agder 128
Asker 133
Sogn & Fjordane 149
Vest-Agder utenom Kristians 153

Boligprisene steg med 0,1 prosent i mars, korrigert for sesongmessige variasjoner.

Alle regioner har en positiv 12 måneders vekst, og Tromsø skiller seg fortsatt ut med en vekst på 15,0 prosent siste 12 måneder.

Stiger mest i Bergen og Oslo

Av andre byer er det Oslo og Bergen som har den sterkeste 12-månedersveksten, med henholdsvis 11,1 og 10,1 prosent.

– Det er egentlig noe overraskende at vi har en utflating i prisene samtidig som vi selger så mange boliger. Det viser at det gjøres gode vurderinger i salget og i bankene når det gjelder utlån.

Tromsø går ned i 12-månedersveksten.

– Vi forventer at Tromsø vil stabiliere seg og ligge nærmere landsgjennomsnittet, sier Dreyer.

Så mye har det økt

– Ikke-korrigert steg prisene med 0,7 prosent fra måneden før. Det er vesentlig lavere enn mange andre marsmåneder vi har hatt de siste ti årene. Vi ser en tegn til moderasjon. Vi har en normalisering av boligmarkedet, sier Dreyer.

Han mener at prisutviklingen i første kvartal har vært normal, men at slutten på 2014 henger igjen.

Boligprisene er nå 7,9 prosent høyere enn for ett år siden, en nedgang på 0,8 prosentpoeng.

– 2015-tallene ligger godt over 2014-tallene, men vi ser en helt annen tendens i prisutviklingen enn i fjor. Normaliseringstendensene har forsterket seg, sier Dreyer.

Her øker det mest

Follo og Larvik har den sterkeste utviklingen i Norge den siste måneden. Svakest utvikling er det i Stavanger og Haugesund.

I mars ble det solgt 8658 boliger, en økning på 18,7 prosent fra 2014.

Hittil i 2015 er det solgt 21 809 boliger, 13,2 prosent flere enn i 2014.

Ved utgangen av mars var det 10 229 boliger til salgs på Finn.no, mot 12 928 i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 20,9 prosent.

En viktig årsak til nedgangen er at måletidspunktet denne gang var i påsken. Antall boliger til salgs antas å øke som normalt i løpet av april og inn i mai.

Slik har boligprisene endret seg lokalt:

Endring siste måned Endring siste år Endring siste 5 år Endring siste 10 år
Arna og Åsane 1,0 % 13,6 % 41,7 % 89,6 %
Bergenhus og Årstad 0,5 % 11,3 % 42,1 % 74,8 %
Fana og Ytrebygda -0,1 % 6,9 % 40,4 % 85,5 %
Fyllingsdalen og Laksevåg 0,5 % 10,3 % 47,0 % 91,5 %
Bergen 0,5 % 11,0 % 44,0 % 85,8 %
Hordaland utenom Bergen -0,9 % 6,0 % 22,1 % 63,2 %
Hordaland 0,4 % 10,7 % 42,8 % 85,1 %
Norge 0,2 % 9,4 % 39,0 % 85,2 %

Økning forrige måned

Da boligtallene ble lagt frem for februar, viste de at boligprisene hadde steget med 4,4 prosent hittil i år.

Boligprisene i Bergen har utviklet seg noe sterkere enn landet under ett, hvor boligprisene steg med 1,1 prosent.

Slik var prisveksten i februar i de største byene (nominelt):

  • Oslo 1,7 prosent
  • Bergen 1,4 prosent
  • Tromsø 1,4 prosent
  • Trondheim 1,1 prosent
  • Kristiansand 1,1 prosent
  • Stavanger 0,4 prosent

Dyrest i Hordaland

I forrige uke skrev Bonansa om hvilke kommuner som er dyrest i Hordaland, basert på salgsobjektene som er tilgjengelige akkurat nå.

Førsteplassen på denne listen er sjelden særlig spennende, men andreplassen varierer.

Endringene den siste måneden var store.

Akkurat nå er det nemlig Os som troner nest høyest i fylket, og altså har klatrer hele tre plasser fra forrige måned.

For en måned siden lå Askøy på tredjeplass. Nå er øyen helt nede på niendeplass.  Foran er både Voss, Fitjar, Fjell, Ulvik, Fusa og Austreim.

Boligkjøperne vil ha “flytt-rett-inn”

Tor

Tor Ramsøy.

Den sterkeste boligtrenden hittil i år er at boligkjøpere vil ha boliger som inviterer til “flytt-rett-inn”, forteller Privatmegleren.

– Det er stor etterspørsel etter boliger som er pusset opp eller rehabilitert slik at man kan flytte inn umiddelbart. Boligkjøperne er ikke lenger like opptatt av å gjøre det store boligkuppet som innebærer at man selv må bruke egeninnsats eller enda mer penger for å få det slik man ønsker seg, sier megler Tor Ramsøy i Privatmegleren.

Denne trenden gjør seg spesielt gjeldende hos kjøpere av rekkehus, eneboliger og tomansboliger, men også leiligheter i middels høy prisklasse fra 3,5 millioner kroner og oppover opplever samme tendens.

–  Det er høy betalingsvilje for boliger som er bra og i god stand, og mye færre i den gruppen som tidligere var på utkikk etter et kupp ved å kjøpe et oppussingsprosjekt. Dette henger sammen med at familier er den største kjøpergruppen, og tiden man har til oppussing er begrenset. For førstegangskjøpere er det uaktuelt å gå i gang med kapitalkrevende rehabilitering,  sier Ramsøy.

Megleren tror at våren kommer til å fortsete med høy aktivitet og begrunner dette med lavt utbud av boliger.

– Høyere etterspørsel kombinert med vedvarende lav rente er med å opprettholde farten i boligmarkedet. Konkurransen blir dermed større om den enkelte bolig, fortsetter han. En annen trend er at mange kjøper ny bolig før den eksisterende boligen er solgt. Kjøpere i ale deler av Bergen må forberede seg på økt konkurranse i budrundene denne våren, tror Ramsøy.

– Flytende rente er under langt under tre prosent, og det ser ut til at den kan komme enda lenger ned. Lave lånerenter fungerer som et «velkommen inn»  for de som ønsker å kjøpe et hjem denne våren. Den lave renten  hjelper godt på kjøperes betjeningsevne, sier han.
Selv om antall boliger for salg vil øke utover våren vil antallet fortsatt være lavt i et historisk perspektiv. For tredje måned på rad var omsetningshastigheten svært høy i de store byene, langt under det som må anses som normalt for et sunt marked.