Hele ni av ti bergensere som er på boligjakt vil bli boende innenfor kommunegrensen, viser en undersøkelse gjort blant over 2000 mennesker på boligjakt.

Boligkjøpere i Bergen vil ikke flytte langt fra nåværende bosted, og svært få vil ut av kommunen. Det viser på den ene siden at Bergen kommune for så vidt har stor geografisk utstrekning med muligheter for både å bo urbant og litt mer landlig. På den andre siden illustrerer det at bergenserne trives i byen sin, sier Fredrik Søreide i Krogsveen Bergen.

Vil bo nært sitt gamle hus

smau

Foto: Elisabeth de Lange Gjesdal

Veldig mange av dem på boligjakt vil helst fortsette å bo i nærområdet sitt, inntil 5 km fra eksisterende bolig.

– Hvorfor vil man fortsette å bo i det samme området?

– For barnefamilier er det at barna kan fortsette i samme barnehage, gå på samme skole og drive med de samme fritidsaktiviteter, samt nærhet til venner, viktige kriterier, sier Søreide.

Han forteller at eldre ofte er litt mer fleksible. Noen vil inn til sentrum og en drømmeleilighet, mens andre ser etter noe mindre og mer lettstelt i området de allerede bor i.

Undersøkelsen viser uansett at bergenserne er trofaste mot byen sin.

– Vi vil ikke flytte langt. Bergenserne trives i Bergen og byen sin, og har en sterk forankring her.

De fleste trenger mer plass

Den viktigste årsaken til at bergensere vil ha ny bolig er at de trenger mer plass. Hele 50 prosent oppgir dette som viktigste årsak, mot 45,7 prosent på landsbasis.

Boligkjøpere i Bergen vektlegger nærhet til sentral infrastruktur som skole, barnehage og idrettsanlegg, og vil helst ikke ha mer enn 10-15 minutters spasertur til disse fasilitetene. De ser gjerne at butikken kun er 5 minutter fra den nye boligen.

Sentrale funn fra undersøkelsen:

 • 9 av 10 boligkjøpere i Bergen vil flytte innenfor kommunegrensen. 44,2 prosent vil flytte til nærområdet, inntil 5 kilometer fra eksisterende bolig.
 • De fleste (30,4 prosent) ser etter boliger i prisklassen 3-4 millioner.
 • Som for resten av landet er boligkjøpere i Bergen opptatt av umiddelbar tilgang, og maksimalt 10-15 minutter gangavstand, til sentral infrastruktur som barnehage, skole, idrettsanlegg, butikk og kollektivtransport.
 • I Bergen ser de fleste etter leiligheter.
 • 1 av 10 boligkjøpere i Bergen ser etter ny-boliger.
 • 44,2 prosent vil kjøpe før de selger, samme andel som for landet som helhet. Kun 18 prosent vil selge først.
 • Hele 80 prosent har vært i kontakt med banken om finansering, en noe høyere andel enn landsgjennomsnittet.
 • 15,3 prosent opplever at det er vanskelig å få finansieringsbevis fra banken, omtrent samme andel som for landet som helhet.
 • 67,9 prosent kan stille hele egenkapitalen selv, en noe lavere andel enn landsgjennomsnittet. 10,2 prosent har noen som stiller som kausjonist, marginalt høyere enn landsgjennomsnittet.

Slik ble undersøkelsen utført:

 • Web-basert undersøkelse blant registrerte boligsøkere i Norge
 • Utvalg: 2175 respondenter – 2075 fullstendige svar
 • Signifikansnivå 95 %, +/- 2,2 % i feilmargin på målgruppen
 • Kjønnsfordeling utvalg: 1028 menn (47,2 %), 1150 kvinner (52,8 %).
 • Undersøkelsen er gjennomført september-oktober 2014.
 • Boligsøkerregisteret til Krogsveen omfatter til enhver tid 14.000 boligsøkere. Registeret blir oppdatert kontinuerlig og inneholder et representativt utvalg av de som er i markedet for å kjøpe bolig akkurat nå. I underkant av 15 prosent av disse boligsøkerne har besvart undersøkelsen.
 • Boligkjøperindeksen blir utarbeidet for første gang i 2014, og vil søke å gi innsikt i hva som påvirker folks valg av ny bolig gjennom to delundersøkelser som behandler fire ulike temaer. Årets delundersøkelse fokuserer på temaene avstand/beliggenhet og finansiering, i tillegg til generelle spørsmål om boligønsker. Delundersøkelse 2 som gjennomføres i mars 2015 vil fokusere på bomiljø og boligstandard.
 • Undersøkelsen er gjennomført av Nucleus og Infact på vegne av Krogsveen.