Tidligere i uken kunne du lese at administrerende direktør i NITO Takst, Espen Fuglesang, gikk ut og advarte folk mot å ta med seg fagfolk på visning via Newswire.

Dette er det flere som reagerer på.

– Vi kan ikke se at det er en ulempe å ta med fagfolk på visning. Hvordan det skulle innvirke på rettssikkerheten forstår jeg ikke. At man ønsker å avdekke feil, men ikke finner noen, kan jo ha flere grunner. Som for eksempel at feilen er “svært godt” skjult. Rettstvister i etterkant av boligkjøp handler om skjulte feil og mangler, og det er selgers ansvar å opplyse om disse, sier Jitse Buitink, administrerende direktør i Byggmestrenes takseringsforbund (BMTF).

– Hva synes du om Fuglesangs utspill?

– Jeg føler ikke at det ikke er riktig av meg å kommenter hva andre i bransjen mener, men er oppriktig bekymret for den enkeltes rettsikkerhet, når meddommere utaler seg om utfall av rettsavgjørelser på slik måte at det fremstår som forhåndsdømming, sier Buitink.

Åpent brev

andersolsenart

UFORSTÅENDE: Anders Olsen har skrevet et åpent brev på vegne av BMTS, der han ytrer at de forstår ikke advarslene mot å ha med fagfolk på visning. FOTO: Privat

Nå har Anders Olsen, frilansjournalist med tilknytning til BMTF skrevet et åpent brev til Fuglesang på hjemsiden.no.

De reagerer på NITO Takst-direktørens advarsler, og skriver:

Fuglesang mener at klageretten svekkes om man har med seg en håndverker, som snekker eller maler, når man skal kjøpe bolig. Vi forstår det slik at det påvirker kjøpers undersøkelsesplikt.”

Mener det er mange fordeler ved å ha med seg fagfolk

Dette begrunner de med at kjøpers undersøkelsesplikt begrenser seg til å sette seg inn i forelagt dokumentasjon og eventuelt det man kan si om eiendommers tilstand ved å ta den i øyesyn.

“Det gis ikke anledning på visning til å foreta egne tekniske undersøkelser, og det man kan oppdage er det man kan se med egne øyne. Hverken kjøper eller fagmann har mulighet til å rive vegger, gulv etc. for å finne fukt og råte. Dette er informasjon som en takstmann skal avdekke, og er det ikke er gjort, ligger ansvaret på selger, som har solgt en bolig med skjulte feil og mangler”, heter det i brevet.

De mener tvert imot at det er mange fordeler med å ha med seg en fagkyndig på visning. Blant annet for å kunne undersøke en boligs potensial.

De synes også at det er spesielt at Fuglesang, som de sier har fungert som fagkyndig meddommer i rettsaker knyttet til boligsalg, går offentlig ut og uttaler seg om utfall av rettsaker på prinsipielt grunnlag.

Står på sitt

Grunnen til at de valgte å skrive dette i et åpent brev, er at Fuglesang ikke har svart på spørsmålene deres via e-post. De avslutter brevet med å skrive noen spørsmål.
Fuglesang bekrefter at han har mottatt disse, og at han ikke har svart. Han står på sitt.

– Dersom man opplyser til selger at man har fagmann med på visning, så sier du at du har tatt med kompetanse inn i boligen. Det kan forventes at denne vil kunne avdekke ting en vanlig person ikke vil kunne avdekke. Det kan være utfordringer rundt det å klage på noe man burde ha sett, sie rEspen Fuglesang.

– Hvordan kan selger vite at jeg har hatt med meg en fagmann?

– Om du sier det høyt. At det eventuelt går en snekker og kikker på vegger. Det vil indikere at du har tatt med en fagperson. De fleste er opptatt av å vise til dette når de er på visning.

– De fleste selgere er jo ikke med på visningen?

– Megleren er der. Jeg har opplevd dette som megler selv ved mange anledninger.

Ikke si det til noen

Fuglesang har byggfaglig utdanning med fagbrev som snekker. I tillegg har han teknisk fagskole, samt at han er utdannet eiendomsmegler.

Fuglesang har 26 års erfaring i eiendomsbransjen, og har byggfaglig utdanning med fagbrev som snekker. I tillegg har han teknisk fagskole bygg, er utdannet eiendomsmegler og takstingeniør.

– Utspillet mitt er ikke for å henge noen, jeg ønsker kun å gi ut nyttig informasjon slik at man kan være oppmerksomme. Alt her er jo snakk om «hvis», men jeg ønsker å formidle at det er en viss risiko ved det. Rådet mitt er gitt i beste mening.

– Så det smarteste er å ha med en fagmann, men bare ikke si det til noen?

– Du kan gjerne ha med deg en fagmann, men ikke la deg identifisere med det. Motivet er jo godt, men det kan slå tilbake på deg selv, sier han.