Det skal bygges et nytt sykehjem på Råstølen.

araastoelentabrett

ILLUSTRASJON: Asplan Viak

Her har Asplan Viak utformet to prosjektforslag. Et konvensjonelt og et miljøvennlig. Og det som er mest spennende ved det? Begge deler har identisk planløsning og oppbygging.

– Dette har gitt oss en sjelden og unik mulighet til å dokumentere fordelene ved bruk av tre. Prosjektene er direkte sammenlignbare med hensyn til energibruk, CO2-bruk og byggekostnader, sier Christian Irgens, sivilarkitekt og gruppeleder for Arkitektur Bergen, Asplan Viak AS.

– Dette er banebrytende

Innovasjon Norge og Bergen kommune har gitt økonomisk støtte til at disse prosjektene kunne utvikles samtidig.

Hovedmålsettingen er å redusere CO2-utslippet.

– Dette er banebrytende, her har vi mulighet til å bygge skikkelig miljøvennlig. Bygges dette i tre vil det gi et betydelig mindre klimafotavtrykk, sier Hilde Onarheim, byråd for helse og omsorg.

Planlagt byggestart er i 2016, og de håper det står klart i begynnelsen av 2018.

– Visuelt ser det fantastisk ut. Her slippes det også inn mye lys, og beboerne vil være nær sansehager, sier byråden.

– Det er mye dagslys inn i bygget, og det er et indre gårdsrom med en stor hage der beboerne kan bevege seg trygt. De kan være i hageanlegget uten at man skal være redde for at de går seg bort. Her er det bygget som rammer inn hagen, ikke gjerder eller annet, sier Irgens.

araastoelplanrett

ILLUSTRASJON: Asplan Viak

– Mange sykehjem er bygget med standard midtkorridor med lite dagslys. Det gir fort en klinisk opplevelse, sier han.

Det blir to og tre etasjer, og når beboerne går ut fra rommene sine har de utsyn rett mot atriumshagen. Det blir på den måten en kombinert gang og oppholdssone som i tillegg til de øvrige oppholdsrom også har kontakt med atriumet.

Det har ikke vært bygget slik på Vestlandet tidligere

Det har vært et ønske om at dette skal være et fremtidens sykehjem, både med tanke på organisering, planløsning og tilrettelegging for personer med demens.

Bygg i tre gir jevnere romtemperatur og fuktnivå, noe som gir bedre luftkvalitet og innemiljø. Det fører også til redusert energiforbruk i både oppvarming og kjøling.

Uavhengig av hvilken konstruksjon man lander på, så blir dette et sykehjem med mye dagslys. Det er ikke snakk om korridorer med rom på hver side av gangen. Her er det kun rom på en side, på andre siden er det store vinduer som slipper inn mye lys.

– Det har ikke vært bygget slik som dette på Vestlandet før, sier Irgens.

Miljø i fokus

Nå håper de at det kommer mange entrepenører på banen, til begge prosjektene. I månedsskiftet september/oktober leverer de inn tilbudene.

Så blir det opp til kommunen å velge.

Tilbyderne må dokumentere sitt CO2-avtrykk, og de som er mest miljøvennlig får en fordel i konkurransen.

Det har vært laget kalkyler på begge prosjektene, så langt er det omtrent identisk.

Bygges det i tre slik det ene prosjektet foreslår blir hovedmålsettingen om å redusere CO2-utslippet oppfylt. Det vil si en reduksjon på 47% i forhold til den konvensjonelle løsningen med betong og stål, tilsvarende 1298 tonn CO2 ekvivalenter.

– Stipulerer vi en kostnad på 1000 NOK/CO2 ekvivalent som mål på den samfunnsøkonomiske konsekvensen av klimagassutslipp forårsaket av utbygging, reduseres utslippskostnadene med ca. 1.300.000,- NOK ved å bygge sykehjemmet i tre, sammenlignet med stål og betong, påpeker Irgens.

Hva synes du om planene? Tror du kommunen går for den miljøvennlige løsningen?