Det skal bygges 350 boliger på Kolltveit.

For at folk skal få se hva som venter dem på Sotra, velger utbyggerne å vise frem ferdige boligfelt på Askøy.

– Vi selger jo ikke bare bolig, men et helt område, et oppvekstmiljø, sier markedssjef Dyveke Wigand i JM Bergen.

FORSKJELLIGE ØYER: Sotra og Askøy er begge omegnskommuner til Bergen. KART: Google

FORSKJELLIGE ØYER: Sotra og Askøy er begge omegnskommuner til Bergen. KART: Google

Viser en annen øy

For å få en formening om hvordan det skal bli, tar faktisk meglere dem fysisk med ut på Askøy.

– Da kan de se hvordan vi legger opp til bomiljø, fellesområder og lignende. Det er bedre å se det med egne øyne, enn å se det i prospekt, sier hun.

– Hvordan blir dette mottatt?

– Veldig bra, det har faktisk resultert i en del salg.

Får se boligene skikkelig

Første byggetrinn består av firemannsboliger og eneboliger. Flere av hustypene som skal bygges på Sotra er allerede oppført på Askøy, og potensielle kjøpere får dermed se boligene skikkelig.

De er svært fornøyd med hvordan det er blitt på Stongafjellet, og de vil ta med seg alt av erfaringer derfra til prosjektet Brurasteinane på Kolltveit.

– På Askøy er det slik at flere flytter internt i feltet. Noen får gjerne flere barn og vil ha større bolig, andre ønsker å flytte i leilighet etter å ha bodd i større hus. Det at de flytter til ny bolig i nærområdet viser at folk trives, sier Wigand.