Det hender rett som det er at du ikke er fornøyd med handelen, og vil klage på megleren.

For at Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (rFe) skal behandle klagen er det en forutsetning at du har vært i skriftlig kontakt med megler først. Dette blant annet fordi megleren skal få anledning til å rette opp i forholdet hvis det lar seg gjøre, eller oppklare dersom saken beror på en misforståelse.

Du må kunne dokumentere

alivrett

FOTO: Privat

De er en nemnd, og har kun skriftlig saksbearbeiding og forberedelser.

– Dokumentere er det ordet vi bruker mest. Du må kunne dokumentere det du sier. Budjournal, e-poster, sms-utskrifter og annet. For enkelte kan det være å legge ved salgsoppgaven. Kanskje står det i den at bredbånd er inkludert, så viser det seg ikke å stemme. Skal du kreve erstatning i en slik type sak må du også i det tilfellet kunne dokumentere hva det vil koste å tegne bredbånd privat, sier Liv Østgård Fagerland, sekretariatsansvarlig i RfE.

Nemda har et klageskjema på hjemmesidene sine som gir ganske god veiledning underveis i prosessen med å utforme klage.

Les gjennom alt av papirer

– Har du noen råd til dem som enten skal kjøpe eller selge?

– Skal du kjøpe så må du lese salgsoppgaven med vedlegg skikkelig. Er det boligsalgsrapport og takst ved, så les det. Finner du avvik mellom det og prospekt så må du spørre. Send en mail til megler og be om å få vite hva som er korrekt. Skulle du ha forbehold må du passe på at dette blir fulgt opp og notert. Dersom du skal selge kan det hende at det er enkelte ting du vil ha med, som normalt selges med huset. Dette må du gi ettertrykkelig beskjed om. Megler må vite det i forkant, slik at det står skriftlig i salgsoppgaven.

– Og alt bør gjøres skriftlig?

– I en rettssak har man vitneavhør og partsforklaringer, men vi kan kun basere oss på det vi får skriftlig. For at man skal kunne vinne frem i Reklamasjonsnemnda er det derfor nødvendig å kunne dokumentere forholdet, sier Fagerland.