– Vi i mannskoret Arme Riddere liker jo å følge med på hva som legges ut for salg på Høyden. Da vi så Villaveien 1, følte vi det var på sin plass å i hvert fall legge inn et bud via en epost, sier Benjamin B. Skaug, rittmester i koret.

Les hele brevet

Dermed har megler Morten Tøsdal fått etbrev med følgende ordlyd på denne torsdagen:

God dugurd, Morten Christoffer Tøsdal.

Det har kommet meg for øre at du står som ansvarlig for salget av den høyt aktede sveitservillaen som for øyeblikket befinner seg i Villaveien 1. Dersom dette medfører riktighet vil jeg herved legge inn et bud på 24 speciedaler på vegne av Mannskoret Arme Riddere, Universitetet i Bergens offisielle mannskor. Vi har lenge lett etter et fast tilholdssted og en oppgradering av vår nåværende ambassade (Øvre Kalfarlien 22), og er av den oppfatning at en villa på Høyden vil være en utmerket løsning. Vi ser helst at overtakelsen skjer så fort som overhodet mulig, slik at vi får tid til å stelle huset i stand, og blant annet male det om til den oransje, den nydeligste av farger, til vårt jubileum den 21. februar 2016. Tid og sted for overrekkelse av konvolutten med betaling kan vi avklare senere.

Med Ridderlig hilsen,
Elias Blichfeldt Mørk Finansridder Mannskoret Arme Riddere

Fester og sammenkomster

Mannskoret Arme Riddere er det offisielle mannskoret ved Universitetet i Bergen. De består av 24 sangglade menn som etter beste evne forsøker å etterleve vår formålsparagraf: “At bedåre kvinner med våre smektende mannsrøster og fortære vårt øl i festlig kameraderi”.

Skaug forklarer at de vil bruke lokalene til fester og sammenkomster.

– Vi ser på dette som en flott mulighet til å få nye øvingslokaler, sier han.

– Dette blir som en ambassade for oss.

Ingen andre bud

Villaveien 1 har ligget ute for salg siden starten av februar.

Etter noen uker ble prisen satt ned fra 23 millioner kroner til 19 millioner. Tøsdal har overfor Bonansa hevdet at det finnes flere interesserte, men det har ennå ikke kommet inn noen bud på eiendommen – før i dag.

Etter dagens pengeverdi (2009 – korrigert for konsumprisindeksen) tilsvarer verdien av en speciedaler fra 1875 cirka 195 kroner, ifølge Wikipedia.

– Jeg har ikke fått videreformidlet det til selger ennå, sier Tøsdal, som smiler av budet.

Han forteller at dette budet er på 4680 kroner, som er noe under forventningene.

– Jeg holder på med noen andre aktuelle kjøpere nå, men vi er litt tidlig i fasen ennå. Jeg kan ikke si mer foreløpig, sier Tøsdal.

– Men de byr i kroner?

– Ja, det gjør de, ler megleren.