Det er altså flere som har TV på hytten enn innlagt vann, ifølge en ny undersøkelse. TV er i tillegg nesten like vanlig på hytten som strøm.

Nordmenns hyttevaner ifølge ny undersøkelse av Ipsos MMI
Ca 1,7 millioner nordmenn eier eller disponerer en hytte.I snitt benyttes hyttene 37 døgn i året.Tre av fire har TV på hytten.

Dette viser en fersk undersøkelse foretatt av Ipsos MMI på oppdrag fra TV-distributøren RiksTV.

TV på hytten:

Vestlandet: 80 prosent

Oslo: 77 prosent

Østlandet utenfor Oslo: 68 prosent

Midt-Norge: 76 prosent

Nord-Norge: 76 prosent

Innlagt vann på hytten:

Vestlandet: 74 prosent

Oslo: 84 prosent

Østlandet utenfor Oslo: 54 prosent

Midt-Norge: 58 prosent

Nord-Norge: 59 prosent

TV mer vanlig enn innlagt vann

Det er ifølge undersøkelsen flere som har TV på hytten enn innlagt vann blant dem som bor på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge, samt østlandet utenfor Oslo. Kun blant dem med adresse Oslo er tilgangen til vann større enn tilgangen til TV på hytten.

– Dette viser hvor viktig TV er blitt for nordmenn. Det er dermed ingen tvil om at TV er en svært viktig del av hyttehverdagen. Folk må ha med seg sine favoritt-programmer og favoritt-kanaler også når de reiser på hytten på ferie, eller for å ta en weekend på hytten, sier administrerende direktør Christian Birkeland i RiksTV i en pressemelding.

– Noen bruker batteri eller tilsvarende for å se TV

Ifølge tall fra TNS Gallup, så nordmenn over 12 år i snitt på TV i 172 minutter hver dag i 2014. Det var en økning på fem minutter fra året før. De over 50 år så vesentlig mer på TV enn de under 50 år.

Blant de som bor i Nord-Norge har 67 prosent strøm på hytten.

– Blant de som bor i Nord-Norge er det faktisk flere som har TV enn strøm til hytten. Det betyr at noen bruker batteri eller tilsvarende for å benytte TV-en, sier Birkeland.

Undersøkelsen ble foretatt av Ipsos MMI med et landsrepresentativ utvalg i alderen fra 18 år og oppover med totalt 1 286 respondenter. Den ble gjennomført i andre halvdel av mai måned.