– Jeg er ikke valgt på grunn av min faglige tyngde innen feltet, ler Eirik Del Barco Soleglad.

Skuespilleren og komikeren skal onsdag lede en konferanse om universell utforming i Bergen. Konferansen har som formål å bidra til innovasjon og nytenking, og til å styrke Husbankens arbeid med universell utforming.

– Dette er jo ting jeg i utgangspunktet ikke kan så mye om, og jeg hadde nok mye det samme inntrykket som så mange andre.

– Hva da?

– At dette handler om kjedelige offentlige greier som handler om hvor mange centimeter det må være fra toalettet til servanten, og hvordan målene må være for at en skal følge regelverket.

– Hva fant du ut?

– At dette er et veldig spennende felt, og at det handler mye om det offentlige rommet også – om hvordan man kan få det til å være et bedre sted.

Omtanke for alle

Universell utforming handler kort og godt om å skape et mer inkluderende samfunn, tilrettelagt for et større mangfold.

Det handler om mennesker, om å forstå at omgivelsene vi skaper skal kunne brukes av alle, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det handler om sosial inkludering, at vi ikke skaper barrierer i våre bygde omgivelser, men skaper boliger og offentlige bygg som er designet med omtanke for alle, og som har gode kvaliteter. Det vi bygger skaper de fysiske rammene for hverdagslivet vårt, og preger samfunnet.

  • Hvor trives du, og hvorfor trives du akkurat der? Fortell i kommentarfeltet.

Det handler ikke om spesialtilpasning, det handler tvert imot om løsninger som er gode for alle.

delbarcovalderett

SKUESPILLER PÅ DNS: I 2014 spilte Eirik Del Barco Soleglad rollefiguren Elyot i “Privatliv” av Noël Coward spilles. ARKIVFOTO: Vegar Valde

Soleglad sier at man også kan dra paralleller til skuespillerhverdagen.

– Når vi setter opp forestillinger er det scenograf inne med sin kunstneriske visjon. Det krasjer ofte med det praktisk gjennomførbare. Det er mange hensyn som må tas, som tekniske løsninger og HMS. Scenen må bli til et bra sted for alle, sier han.

Husbanken valgte nettopp ham fordi de synes han er en morsom og frisk type, og de tror han vil gi konferansen et fargerikt preg.

Aha-opplevelse

Dårlige løsninger finner man over alt.

– Hvor mange har ikke hørt noen si, «Nei gu, her kan eg ikkje være, det e så mye lyd», sier Harstadværingen på bergensdialekt.

– Vi er flinke til å oppdage alt som ikke fungerer, men tenker ikke over det når det er noe som faktisk fungerer. Vi er så travle at jeg ikke tror vi får det helt med oss.

For hva er det som gjør at du trives der du trives. Kan det hende at det er fordi noen har lagt alt til rette for det?

– En kan jo tenke og fundere litt. Hva er det som gjør at jeg liker meg godt en plass? Hvorfor trives vi et sted og ikke et annet? Tenker man over det, så tror jeg mange vil få en aha-opplevelse.

– Gjorde du det?

– Ja. For det handler om bevisstgjøring.

Mange vil nok tenke at plassene de liker seg er plasser der det ikke er så mye lyd, der det er trivelig å ta en prat.

– Støy er en stor greie for mange. Sansing og universell utforming er mer enn å ha stor nok plass for en rullestol og flate dørkarmer. Det er en totalopplevelse, sier han.

  • Hvor trives du, og hvorfor trives du akkurat der? Fortell i kommentarfeltet.