– Hos oss kjører vi som oftest prisantydning lik takst, men det er også viktig å snakke med selger. Vi legger ikke prisantydning under det selger er villig å selge for, sier Tommy Kaland, partner hos Kaland  Partners.

Det er nemlig ikke bare lokkepriser som villeder forbrukeren til å gå på visninger og engasjere seg i budrunder som viser seg å ligge utenfor prisrammene forbrukeren har.

gryrett

FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

– Det hjelper ikke at antydet pris samsvarer med takst dersom det er klart at selger ikke vil selge til denne prisen. Her er det en holdningsendring som må til, og eiendomsmeglerbransjen har et klart ansvar for å hindre en slik praksis, sier forbrukerombud Gry Nergård.

– Dette er jeg enig i, det er ikke slik det skal være. Hadde det vært opp til meg hadde vi endret det helt, sier Kaland.

Vil kun operere med én pris

Han ønsker seg rett og slett en lovendring der de vil fjerne både prisantydning og takst, og kun operere med én sum: minstepris.

– Jeg vil at vi fjerner verdivurderingen i taksten. Det trenger ikke å stå en sum der. Er du interessert i en bolig, så kjøper du den uavhengig av om du går over eller under takst. Det beste hadde vært at dette er en endring som skjer for hele bransjen. Derfor kunne jeg tenke meg en lovendring, sier han.

– Dere kan vel innføre dette uten de andre foretakene?

– Det kan vi, men vi har ikke tatt et standpunkt ennå. Det er ikke så lett å være de som skal gå foran. Det er noe vi på det sterkeste vurderer, men det hadde vært fint å få hele bransjen med.

– En lovendring hadde vært positivt for hele bransjen. For både meglere, selgere og kjøpere, tror han.

Oversiktlig for forbrukerne

KALANDRETT

FOTO: Marita Aarekol

Kaland mener at begrepet prisantydning er lokkende i seg selv, og forstår ikke hvorfor man ikke heller setter en minstepris. Han tror dette ville blitt godt mottatt hos forbrukeren, og mye enklere å forholde seg til. Man ville også ta bort det meste av mistanke rundt lokkepriser.

– En takstmann vurderer det tekniske, men en megler har minst like store forutsetninger for å vurdere pris, sier han.

Han vil med andre ord at takstmannen gjør sin tekniske vurdering, og at megler sammen med selger skal sette en minstepris utfra den og alle andre faktorer.

– Å sette prisantydning til takst hjelper nemlig lite dersom selger ikke er villig til å selge til den prisen. Velger man minstepris så unngår man dette.

– Jeg synes det er veldig interessant med nye tanker, og det er fint at man diskuterer dette. Det er viktig at man bruker samme begrep, og et slikt begrep som her foreslås vil være veiledende og lettere å forholde seg til, sier forbrukerombudet når vi forteller henne om tankene til Kaland.

– Det viktigste er at man har fokus på at alle parter forstår hva prisantydning er, og at megleren her har god kontakt med selger. Er ikke selger villig til å selge for prisantydning er det meglers oppgave enten å justere denne opp, eller å forklare at boligen ikke vil gå for mer dersom det er tilfellet, sier Nergård.