– Det årlige behovet er på 37.000 boliger, det viser beregninger vi har fått gjennomført. Dermed bygges det fortsatt 10.000 boliger for lite i året, sier administrerende direktør Per Jæger i bransjeorganisasjonen til Dagsavisen.

Han forteller at anslaget er basert på befolkningsframskrivningene som tilsier at det er behov for 32.000 nye boliger hvert år. I tillegg blir 5.000 borte av ulike grunner, som brann, fraflytting og riving. Jæger etterlyser politikere som legger til rette for en kraftig vekst i boligbyggingen.

– Vi trenger en nasjonal dugnad lik den vi hadde etter krigen, for å øke boligbyggingen. Dette må til for å avverge samfunnsproblemer vi ellers kan få, sier Jæger og peker på at den sterke prisveksten for boliger har en klar sammenheng med at det bygges for lite.

– Vi må unngå at vi får et skille mellom dem som ønsker å bo og dem som får bo. Skal det bare være de som har rike foreldre som skal få bo? Eller skal også de med normal lønn få komme inn på boligmarkedet, spør han.

– Jeg er ikke minst bekymret for dem som tilhører basisfunksjonene i samfunnet, slik som sykepleiere, politifolk og brannmenn, sier Jæger.

Ifølge Boligprodusentenes Forening er det størst underskudd på nye boliger i Oslo. Her bygges det drøyt 2.000 nye boliger i året, men det er 4.000 for få, ifølge Jæger.