Målet med de nye reglene i Plan- og bygningsloven er blant annet å redusere kommunens ressursbruk på tiltak av mindre størrelse og mindre samfunnsmessig betydning. Det skal rett og slett bli enklere for folk flest når de skal bygge små og enkle tilbygg.

– Jeg tror de nye reglene kan føre til at vi kan komme til å miste grepet om bevaringen av byen, sier byggesaksjef i Bergen kommune, Petter Wiberg.

Dette er noe av det man åpner for:

  • Å bygge opptil 50 kvadratmeter store bygg inntil en meter fra tomtegrensen, uten å møtte søke eller spørre naboen.
  • Å bygge balkong, veranda, åpent inngangsparti, ved- og sykkelbod på inntil 15 kvadratmeter uten søknad.

Tror det vil bli flere klager

Vi sender årlig inn ca 450 klager på byggesaker hvert år i Bergen kommune. Wiberg tror dette tallet kan bli høyere.

– Det er jo avhengig av hvor flinke de som skal sette i gang med tilbygg er til å sette seg inn i reglene. Men jo, jeg tror det vil bli mer klager. Dette kan være krevende å orientere seg i, og de nye reglene gir et vesentlig større ansvar til den enkelte. Nå blir det eiers ansvar å gjøre disse vurderingene, de må passe på at det ikke er i strid med annet regelverk – derunder vernebestemmelser i kommuneplan eller reguleringsplan.

– Tror du folk i større grad vil jukse?

– Vi tror jo det beste om folk, men vi har jo en del slike saker oppe hos oss i året. Særlig i tette byområder. Men det er også lett å trå feil. Det er viktig å huske at vedtatte planer fortsatt gjelder. Det samme gjelder regler for eksempel vei, vann og vern, sier Wiberg.

Historiske områder

Han sier at det finnes sentrale områder som er viktige historiske områder med høy antikvarisk verdi, uten at de er fredet.

– Fasadeendring, tilbygg og balkonger kan være fint for dem som bor der, men det er med på å endre karakter på bygget, sier han.

– Kommunen kommer dårligst ut hva gjelder tidsbruk på saksbehandling, vil ikke de nye reglene bedre dette?

– Jo, meningen med disse reglene er jo at vi skal få konsentrere oss om større og mer krevende saker.

Byggesaksjefen sier at de skal sørge for at det kommer ut god informasjon om rammebetegnelsene, og gjøre dem lett tilgjengelig.

– Vi vil også veilede alle som oppsøker oss, sier Wiberg.