Finansportalen.no er et verktøy som skal hjelpe forbrukerne til å sammenligne finansbransjens priser. Ikke alle synes den fungerer som den bør.

– Slik den er i dag er den ubrukelig. Den er ikke rettledende for kundene, men tvert om ganske forvirrende, sier Leif Kjartan Bjørsvik, kommunikasjonssjef i Skandiabanken.

– Ikke på forbrukernes side

bankmann3rett

Leif Kjartan Bjørsvik, Skandiabanken

Skandiabanken opererer med fastpris, men det er det få andre som gjør. Likevel er det slik at de ulike bankene legger inn én rente, selv om de opererer med  ulike priser.

Bjørsvik mener at det bør være de samme kravene for boliglån som når det gjelder forbrukslån, nemlig at bankene legger inn både laveste og høyeste rente som de opererer med.

– Slik det er nå er det umulig å få en oversikt over hva et lån koster i en bank kontra en annen, og dette er ikke bankenes feil. Det er hele systemet og tankegangen rundt det. Slik den er nå bidrar den til villedende inntrykk av prisene til bankene, og dette må Forbrukerrådet gjøre noe med. De er ikke på forbrukernes side med denne portalen – her er det som å manøvrere på åpent hav med dårlig kart, sier han.

Mener Forbrukerrådet undergraver egen tjeneste

Bjørsvik mener at det er en smal sak å kode inn en mulighet der man legger inn fra- og til-pris.

– Det handler om vilje, for slik den er nå bidrar den til villedende inntrykk av prisene til bankene. Det blir som å sammenligne epler og pærer, og dette er ikke i verken forbrukermyndighetenes eller bankenes interesse, mener Bjørsvik.

Han mener at Forbrukerrådet undergraver funksjonen selv når de sier at folk må ta kontakt med banken og prute på prisen.

– Med det sier de jo at prisene på portalen ikke nødvendigvis er gjeldene, og det blir dermed ikke veiledende men villedende. Det er helt uforståelig, sier han.

– Tar høyde for ulik pris

– Aller først vil jeg si at det er synd at enkelte banker synes å ønske å  undergrave Finansportalen, men vi konkurranseutsetter dem jo, sier Elisabeth Realfsen, redaktør og daglig leder for Finansportalen.

– Det at banker vurderer sine kunder individuelt er jo et fenomen vi er kjent med. Vi vet at de gjør det, og det skal de også, sier hun.

Samtidig påpeker Realfsen at Forbrukerombudet stiller krav til hvilke priser på kreditt bankene kan markedsføre. I Forbrukerombudets veiledning til bankene står det blant annet at dersom nominell rente varierer ut fra individuelle forhold, som kredittscore eller lignende, så skal man benytte den nominelle renten som er vanligst.  Finansportalen krever at bankene legger inn de samme opplysningene som de markedsfører i sine prislister og hjemmesider.

– Forbrukerapparatet tar med andre ord høyde for at folk kan få ulik pris, men de skal altså markedsføre den vanligste prisen, sier hun.

– Har vi helt andre krav vil dette bare forvirre forbrukerne. Da vil enkelte banker kunne ha én veiledende pris på sine hjemmesider, og en annen på Finansportalen – og det er en situasjon vi har ønsket å unngå.

Oppfordrer kundene til å forhandle

Realfsen er heller ikke enig i at de undergraver sin egen portal ved å oppfordre kundene om å sjekke med bankene.

– Det er avtalefrihet i dette landet, og det er en viktig demokratisk rettighet. Alle står fritt til å forhandle, og den rettigheten oppfordrer vi folk til å bruke, sier hun.

– Skal vi gå en annen vei risikerer vi å få like kompliserte tariffer på banktjenester som man i dag har på skadeforsikring. For en bilforsikring for eksempel, har man kjennetegn ved kunden, type bil og motorstyrke, og et utall andre variabler som fører til det endelige pristilbudet.

– Er det ikke slik det er for bankene også?

– Jo, noen banker har muligens kompliserte pristariffer, men da må de markedsføre og legge inn hos oss den renten som er vanligst, sier hun.

Støtter Skandiabanken

bankmann2rett

Lars Sæthre, Handelsbanken

– Vi deler Skandiabankens syn, vi konstaterer at Finansportalen langt på vei er mer villedende enn veiledende, sier Lars Sæthre, kommunikasjonsdirektør i Handelsbanken.

– Hvorfor?

– Om du som kunde lurer på hva et boliglån koster og går inn på portalen for å finne det ut, så får du ikke svaret der. For banker som gjør individuelle vurderinger av betjeningsevne og sikkerhet, vil du ofte ende opp med en helt annen rente enn det Finansportalen viser.

Han peker på Handelsbanken som et eksempel:

– Alle renter settes individuelt i møte mellom rådgiver og kunde ut fra betjeningsevne og sikkerhet. Vi har ingen sentral prisliste, men er likevel pålagt å melde inn et tall. Det gjør vi, men dette tallet sier ingenting om hvilken rente du kan forvente av oss, sier Sæthre.

– Noen kan få lavere rente enn det som står, andre vil få høyere. Dermed blir tallet villedende og ikke veiledende, sier han.

– Kundene må velge RETT bank

Sæthre sier at Finansportalens ferske årsrapport understreker at deres bidrag er å hjelpe kundene i å velge den billigste banken.

– Vårt syn er at forbrukerrådet og forbrukermyndighetene i større grad bør hjelpe folk å velge rett bank for deres behov. Det kan være den billigste, og det kan være en annen med et annet servicekonsept som er like billig. Noen trenger en enkel nettbank for å håndtere enkel økonomi, andre trenger en relasjonsbank med rådgivere for å planlegge både pensjon og kjøp, forklarer han.

– Hva om Finansportalen i tillegg til pris opplyste om hvor fornøyde kundene er med banken sin? Det bør jo også være viktig informasjon når folk skal velge bank. Folk er forskjellig, og derfor er det viktig at også bankene er det, mener han.

– Ta kontakt med bankene

bankdamerett

Cathrine Dreyer Hermansen, Nordea

– Vi opererte i flere år med faste priser for alle, prisene ble satt i henhold til kundeprogram, størrelse og sikkerhet for lånet – og da var portalen veldig riktig  for oss. Så ble det sterkere konkurranse i markedet, og vi valgte å gå over til individuelle priser – noe som gjør at vi kan avvike fra prislisten vår, sier leder for personmarked i Nordea, Cathrine Dreyer Hermansen.

Hun sier at hver kunde vurderes individuelt, og at de derfor i noen situasjoner kan gå noe lavere i pris dersom kunden har spesielt sterk kredittverdighet og god sikkerhet.

Dreyer Hermansen anbefaler kundene å ta kontakt med bankene.

– Man kan se på en slik prisliste på Finansportalen som veiledende, men man må kontakte bankene for å høre hvilken pris de kan gi den enkelte.

– Du mener ikke at den er villedende?

– Det er kanskje for sterkt å si. Vi er i alle fall veldig nær den renten som står der, så er det jo noen unntak.

– Vil du oppfordre kunder til å benytte portalen?

– Det blir opp til hver enkelt kunde å avgjøre, sier hun.

Lite brukervennlig

Kommunikasjonssjefen i Skandiabanken mener at det i tillegg til villedende informasjon er manglende politikk og funksjonalitet knyttet til portalen.

– Selv om jeg er ganske bevandret innen dette, så sliter jeg med å forstå og finne frem på portalen. Bankene utvikler brukervennligheten, men finansportalen har stått stille i to år. Det er skjedd mye på to år, og de henger ikke med, sier Bjørsvik.

– Jeg er helt enig i at vi kan bli mer brukervennlig, en nettjeneste vil måtte være i konstant utvikling. Vi jobber med saken, og kommer i nytt design fra høsten.  Men samtidig som vi har levd en stund med foreldet design på vår egen løsning, har vi prioritert å levere data gratis til en rekke digitale tjenester som til dels har et meget godt design, blant andre Dinepenger.no, dinside.no, penger.no og Norsk Familieøkonomi, sier Realfsen hos Finansportalen.