Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup for Nordea. I august i fjor svarte 58 prosent av de spurte at de ventet en boligprisøkning de kommende tolv månedene. De siste tallene er hentet inn i mars.

– Folks oppfatning av boligprisene blir helt klart farget av det som står i mediene. Skriverier om et brennhett boligmarked, eksperters bekymring for husholdningenes rekordhøye gjeld samt myndighetenes varsel om behovet for tiltak som skal bremse boligprisveksten, påvirker folks forventninger, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

– Derfor ser vi også at det er noen færre som tror på boligprisvekst nå enn for seks måneder siden, fortsetter hun.

Ifølge den ferske undersøkelsen venter 10 prosent av de spurte nedgang i boligprisene det kommende året, en oppgang fra 7 prosent for et halvt år siden.

Onsdag legger Eiendom Norge – bransjeforeningen for eiendomsmeglere – fram sin prisstatistikk for mars. I februar var oppgangen 1,1 prosent.