Du har nok helt sikkert en eller flere du også. Nabo, altså.

Og hva synes du egentlig om denne naboen? Vi har snakket med Konfliktrådet i Hordaland for å høre hvordan det egentlig står til med naboforholdene i Bergen.

– Det står stort sett veldig godt til, sier Terje Myklebust, konfliktrådsleder.

– Det er jo av og til konflikter, det har vi hvert år, og det har vi alltid hatt.

Høye hekker, lyd og lukt

Nabokonflikter, eller nærmiljøkonflikter som de kaller det, utgjør cirka fem-ti prosent av alle sakene de får inn i Konfliktrådet. Vold og trusler er det de har mest av.

– Hva er det egentlig naboer krangler om?

– Det kan for eksempel være lyd. Høy musikk tider på døgnet enkelte mener det ikke skal være høy musikk. Dette med hva som er bråk er jo veldig individuelt.

– Hva mer?

– Noen saker handler om matlukt, andre om uenigheter knyttet til parkering og kjøring på felles vei. Om sommeren og tidlig høst er det også en del saker som handler om trær og hekker. På den tiden av året er det gode vekstforhold, og man er gjerne uenig i når ting skal klippes – og hva som er for høyt.

– Det er mye man kan være uenig i, det er egentlig bare fantasien som setter grenser, sier Myklebust.

Høy temperatur

Noen ganger får de straffesaker fra politiet, andre ganger er det naboer selv som tar kontakt. De tar først partene inn til separate møter der de får muligheten til å fortelle sin side av saken, så forsøker de å få til et fellesmøte der de kan prate og diskutere.

– Blir konfliktene oppklart?

– Oppklart og oppklart. Vi forsøker i alle fall å få det til slik at alle parter får fortelle sin opplevelse og forståelse av konflikten, så får de lytte til hverandre. Kanskje får man da en ny forståelse, så kan man diskutere hvordan det skal være fremover. Vi ser på mulighetene til å endre adferd, og noen vil gjerne bøte på ting som er gjort galt. Klarer vi å få partene til å imøtegå hverandre, så kan vi inngå konkrete avtaler, sier han.

Myklebust forteller at det tidvis er høy temperatur når partene i nabokrangler møtes.

– Det vi har lært gjennom 21 år er at opplevelser av det meste er individuelt. Det som er til stor sjenanse for en, kan være helt uforståelig for en annen.

Konfliktrådet får kun inn de sakene som tas opp med dem. Mange nabokrangler ordnes nok i nabolaget, mens andre kanskje er av den varende sorten.

– Er det vanskelig å være en nabo?

– Som regel går det nok veldig greit. Men det er klart at det er utrivelig om noen føler seg krenket eller såret. Hensyn og respekt er viktig. Mitt inntrykk som beboer i Bergen er at de fleste har det bra.

    • Har du gode naboer? Fortell i kommentarfeltet. 
    • Eller kos deg med slageren i videovinduet under.