Boligprisene stiger kraftig, og markedet kan være i ferd med å utvikle seg til en boble, ifølge Norsk Økonomi.

Selv om Norge opplevde en kraftig oljenedtur, økt arbeidsløshet, lavere lønnsvekst og markert svekket kronekurs i fjor, har det vært en sterk oppgang i boligprisene, heter det i siste utgave av magasinet.

– Likevel ser vi tegn til at oppgangen ikke drives av fundamentale forhold. Derfor reiser vi for første gang i vår prognosehistorie spørsmålet om det er i ferd med å utvikle seg en boligboble, spesielt i enkelte regionale pressområder, skriver Norsk Økonomi.

Ifølge bladet viser prognosene en vekst på 7 prosent i boligprisene i år. 5 prosentpoeng mer enn hva de øvrige drivkreftene i økonomien skulle tilsi. Særlig Oslo og Bergen vil oppleve høy prisvekst fremover, spår Norsk Økonomi.