Oljefyring i Bergen/Norge i 2014
 • Bergen:
 • 252 oljefyringsanlegg over 50 kW
  1715 oljefyringsanlegg under 50 kW og 8718 oljefyrte ildsteder
  Totalt 10664 oljefyrer i Bergen kommune
  8500 oljetanker er registrert
 • Norge:
 • Ca 20.000 oljefyringsanlegg i yrkesbygg og boligblokker
  Ca 60.-80.000 oljekjeler og 75.000 parafinkaminer i boliger
  Utslippsreduksjonen som følger av forbudet er estimert til mellom 43.000 og 605.000 tonn CO2 i årlig gjennomsnitt for analyseperioden (2016-2050)

Villa Engelsgaard på Paradis ble bygget i 1935. Det store murhuset ble tegnet av Per Grieg, og i dag bor her en liten familie på tre.

Huset hadde selvsagt oljefyringsanlegg, og det var ikke bare enkelt å holde varmen.

– Det var rett og slett iskaldt her, sier Line Vognstølen.

Vi står i den flotte gangen i huset. Her var det tidligere tre oljeovner, uten at det hjalp stort.

Ville ikke ha varmepumper på veggene

Vognstølen og ektemannen Ole Kristian Aarnes flyttet sammen med sønnen inn i huset i september. Kun måneder senere valgte de å endre hele varmeanlegget. Da gikk de fra oljefyring til luft/vann-varmepumpe.

– Det kjennes som en veldig god og sunn varme, og så er det deilig at det er helt stille, sier Vognstølen.

Huset er fra 1935, og de ønsket ikke å hive opp varmepumper på veggene. De har i stedet valgt å holde liv i de gamle støpejernsradiatorene som er integrert i veggene. De har beholdt alle ovnene, men bruker nå en annen oppvarming.

Nå er dette den eneste varmekilden i det store murhuset.

– Det er verdt sin vekt i gull, sier hun.

Kostbart

oljefyr3

BEHOLDER DE INTEGRERTE STØPEJERNRADIATORENE: Huset er fra 1935, så Line Vognstølen og familien ønsket å beholde alt så autentisk som mulig. FOTO: Elisabeth de Lange Gjesdal

Det er ikke et rimelig valg å gå over til luft/vann-varmepumpe. I alle fall ikke når man i tillegg ønsker å beholde huset autentisk.

Prislappen ble på 160.000 kroner, inkludert utskiftningen.

– Så fikk vi 30.000 kroner i støtte, sier Ole Kristian Aarnes.

Det er nemlig mulig å søke om økonomisk støtte når en bytter ut oljefyringsanlegg.

– Jeg liker ikke slike søknadsprosesser, men dette fylte jeg raskt ut, la ved dokumentasjon – og så hadde jeg faktisk pengene på konto etter en dag eller to.

Nå planlegger familien å bygge det videre ut.

– Vi ser at det er en del å spare, så nå planlegger vi å koble på dusj og varmtvann også, sier Aarnes.

Reduserer strømkostnadene

Det blir forbud mot fossil oljefyring fra 2020. Dette forbudet er vedtatt politisk gjennom klimaforliket. Miljødirektoratet har foreslått at: Det er forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av boliger og øvrige bygninger. Fossil olje kan likevel brukes til spisslast i øvrige bygninger, ved driftsforstyrrelser og fritidsboliger under 50 kvadratmeter.

– Vanlige folks klimatiltak har betydning. I 2014 gikk oljefyring ned med nesten 20 prosent, sier Silje Østerbø, prosjektansvarlig for Oljefri i Hordaland.

Samtidig sier hun at to av tre ikke kommer til å gjennomføre slike tiltak før forbudet kommer i 2020.

– Vi ønsker å bidra til at flere gjør tiltakene nå, og ikke venter på forbudet. Det er ikke tid til det, sier hun.

Oljefyring står for rundt 1,2 millioner tonn CO2, og en parafinkamin slipper årlig ut mer klimagasser enn to biler (om du brenner 1200 liter). En oljekjele tilsvarer mer enn fem biler. (ved 3000 liter)

I tillegg er lekkasjer fra nedgravde oljetanker kilde til forurensing av grunn.

– Vi har bare positive tanker rundt det, og har allerede merket reduksjon på strømkostnadene. Nå har vi en jevn og fin temperatur uten at det går utover økonomien, sier Aarnes.

– Så har jo du miljøaspektet i tillegg. Nå brukes luft i stedet for olje til oppvarming.