Ap går til valg på å skattlegge 57.000 boliger i Oslo, og i de vestre bydelene vil over halvparten av boligene få eiendomsskatt hvis partiet vinner høstens valg.

– Raymond Johansen utnytter det han angriper – nemlig den delte byen. Han tar penger fra Høyre-velgere for å gi til Ap-velgerne. De fleste som har en villa verd over fire millioner kroner, er velstående og stemmer nok for det meste Høyre. De som bor i dårligere boliger, er det flest av på Oslos østkant, sier Hagen til Dagens Næringsliv.

Hagen sier Johansen med forslaget utnytter sin eventuelle flertallsmakt til å rappe penger fra et mindretall som de deretter fordeler seg imellom.

– Dette kalles vanligvis for stygge ord som tyveri. Å beskytte et mindretall mot overgrep fra en majoritet er blant de vanskeligste sakene, sier Hagen.

Raymond Johansen minner på sin side om at flere av Hagens partikolleger har innført eiendomsskatt i sine kommuner.

– Jeg håper Carl I. Hagen bruker 1. mai-helgen og landsmøtet godt til å snakke med Frp-ordførere og kommunepolitikere som har innført eiendomsskatt. Tre av fire norske kommuner har nå eiendomsskatt, og det er selvsagt ikke gjort for å tyrannisere et mindretall i kommunene. Jeg antar at han ikke ser på sine egne partikolleger som tyranner, selv om han ikke lenger er partileder, sier Aps byrådslederkandidat i Oslo.

Han understreker at Oslo i likhet med de fleste andre norske kommuner må utnytte de inntektsmulighetene de har – i tillegg til å bruke ressursene mest mulig effektivt.